Behandling av personuppgifter
Krona & Klave ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du själv har lämnat, antingen som e-postadress eller postadress, för att få aktuell information från oss.
Adresserna används enbart för våra nyhetsutskick och delges ej tredje man.
Du kan när du önskar avsäga dig våra utskick genom att meddela oss på denna sida, varefter vi kommer att radera lagrade uppgifter hos oss.

 

  • Jag önskar bli avregistrerad från följande utskick.